den digitala frågerundan

Perfekt för skolor, studieförbund, K&F, turistverksamhet mm. När det börjar krypa i kroppen!

  • Färdiga kunskaps- och "Life Skills"-quiz
  • Skapa egna kunskapsquiz
  • Gör roliga ledtrådsjakter åt barn och vuxna
  • Led turister och invånare runt staden, där svaren finns vid frågorna
  • Instruera deltagarna till olika fysiska aktiviteter och rörelsemoment på olika stationer
  • Utomhus- och inomhuspedagogik


Vill du prova på? Kontakta oss!

Roligt och lätt att arbeta med!


Hur fungerar det praktiskt?

image75

Deltagarna laddar ner "Quizzen"s app gratis. Man startar "Quizzen" genom att skanna en av era QR-koder. Denna kan visas med projektorn i klassrummet eller på skyltar...
image76

...eller så kan man ordna med en interaktiv karta där deltagaren klickar på ikoner i appen. Deltagaren kan starta på vilken fråga som helst och följa kartan till nästa fråga. Detta är suveränt för skatt- och ledtrådsjakt!

välj mellan flera olika aktiviteter

Deltagaren registrerar sig genom skriva sitt riktiga namn eller ett smeknamn. Sedan väljer deltagaren vilken quiz/aktivitet hen vill ta del av.

En organisation kan ha ett eller flera "Quizzen"-konton. Varje konto kan innehålla flera aktiviteter/quiz som en eller flera administratörer (lärare, fritidsansvariga, konferensföreläsare) har skapat själva eller som har köpts in. Deltagaren kan välja mellan de aktiviteter som administratören väljer att visa.

Man kan erbjuda flera quiz som t.ex. är åldersanpassade eller på olika språk.


image77

Inomhus eller utomhus

Med QR-kod skyltar

image78

Med QR-kod skyltar kan ni ordna spännande digitala skattjakter eller roliga frågesporter. Skyltarna är vädertåliga och kan även användas utomhus!


Exempel på en runda i en skola

Med interaktiva kartor

image79

Med appens Interaktiva karta är det lätt att hitta nästa fråga. Varje ikon på kartan kan också länkas till en fråga eller webbsida. 

Utomhuspedagogik

Besök oss gärna på konferensen "Ute är Inne 2019" i Jönköping för mer information om hur "Quizzen" kan användas som utomhuspedagogik!

image80

Mera förlagets nutidsfrågor

Mera Förlagets kunder får Veckans Nutidsfrågor direkt i "Quizzen"s app varje vecka utan extra kostnad.

image81

Otroligt enkelt att skapa quiz

"Quizzen"s onlineverktyg

image82

Varje quiz/aktivitet har 12 frågor.

Här kan det vara roligt med variation på frågor eller aktiviteter. Med vårt onlineverktyg kan ni skapa aktiviteter med hjälp av t.ex. text, bilder, ljud och videor.


"Quizzen" är mycket flexibelt, det är bara kreativitet som behövs!


Vill ni arbeta tematiskt eller ämnesöverskridande i skolan? Utveckla elevernas digitala kompetens i kombination med NO-laborationer. Filma ett experiment. Låt eleverna göra en quiz som klasskamraterna får svara på... 

Möjligheterna är många!

Rätt/Fel

Deltagaren ser det rätta svaret

Omedelbar feedback. Jo, deltagarna kan visa varandra det rätta svaret. Men meningen är att de skall arbeta med materialet på ett annorlunda sätt, inte nödvändigtvis testas.


Efter varje fråga/aktivitet ser deltagaren om hen hade rätt eller fel.

image83

Svarsåterkoppling

Svarsåterkoppling

 Som lärare/handledare kommer ni gilla "Svarsåterkoppling" efter varje fråga. Här kan ni lägga in text, bilder eller videor med ytterligare information om en fråga ELLER något helt annat...som t.ex en länk till en video som visar en fysisk övning som eleverna ska utföra. 


Här kan ni bekräfta och förankra frågans eller utbildningens budskap genom att att lägga in extra information om ämnet i form av  text, bilder, ljud och videor.  


(Används också när man skapar företagsaktiviteter eller  "ledtrådsjakt"-aktiviteter på idrotten eller fritiden - se nedan.)

image84

Slutresultat

Deltagaren ser sitt slutresultat

Deltagaren får sitt resultat direkt i appen och även skickat till sin e-post om man så vill.  

image85

Topplista

image86

Handledare får topplistan

Läraren/handledaren kan välja om topplistan ska visas för alla eller endast till handledaren.  


Läraren/handledaren ser Topplistan  i onlineverktyget.


Topplistan kan raderas, inför nästa lektion eller grupp eller när som helst.

Aktiviteter som engagerar

Quiz

Ämnen som skog, fisk

Frågesport är alltid skoj


Perfekt bensträckare, eller avslutning på en kurs.

Frågor som testar deltagarens kunskaper och/eller som utvärderingsverktyg där  deltagarna kan bedöma kursen.


Ni kan enkelt själva designa frågorna, eller så kan vi skapa dom åt er.

Allt vi behöver är det material ni vill att "Quizzen" ska handla om.

Ledtrådsjakt

image87

Bra till idrott och fritidshem


Ledtrådsjakter är ofta "platsförankrade". Här ber man t.ex. deltagaren hitta eller identifiera något som finns i närheten.


Inomhus: "På bibliotekets barnavdelning finns en stor tavla. Vad föreställer tavlan?"


Utomhus: "Vad ser du bakom stenen?"

1. En bäck

X. En mindre sten

2. En stor grop