Quizzen och kunskapsrundan

Aktiv inlärning i klassrummet, runt skolan och även till utomhuspedagogik. 

När det börjar springa i benen. 

Nu med tillgång till Meraförlagets Nutidsfrågor!


 ”Enkelt att skapa, och roligt för eleverna att gå, alla olika quizzar vi gör.” 

- Mattias Eiderhed, fritidsledare, Alléskolan, Habo

Skapa egna quiz eller prenumerera.

Med ett abbonemang kan du:

  • Skapa egna Quiz
  • Göra roliga ledtrådsjakter 
  • Ge information
  • Instruera eleverna till olika fysiska aktiviteter och rörelsemoment


Skolor brukar ge ett antal lärare och även elever tillgång till att skapa aktiviteter.

Konferensanläggningar kan ge tillgång till konferensledare eller be konferensledaren 

kontakta oss...vi ordnar tillgång åt dem!


Det finns också färdiga quiz/aktiviteter ni kan prenumera på. 


OBS! Endast er skola har tillgång till de quiz/aktiviteter ni själva skapar!


Vill du prova på online verktyget och appen, kontakta oss!

Hur fungerar det praktiskt?

image3

Deltagarna laddar ner Quizzens app gratis. För att kunna starta Quizzen, skannar man QR-koden som kan visas med projektorn i klassrummet eller på skyltar...
image4

...eller klickar deltagaren på första bästa ikon om ni beställer länkar på appens interaktiva karta. Deltagaren kan starta på vilken fråga som helst, och se var nästa frågan är när de går.

Ett flertal olika aktiviteter att välja ifrån!

Deltagaren registrerar sig genom skriva sitt namn eller sitt "smeknamn" och väljer sedan vilken quiz/aktivitet hen vill ta del av.

En organisation kan ha ett eller flera Quizzen konton. Varje konto kan innehålla flera aktiviteter/quiz som en eller flera administratörer (lärare, fritidsansvariga, konferens föredragsgivare) har skapat själva eller som har köpts in. Deltagaren kan välja mellan de aktiviteter som administratören väljer att visa.

Man kan t.ex. erbjuda flera quiz som t.ex. är åldersanpassade och även på olika språk.


image5

Inomhus eller utomhus

Med QR-kod skyltar

image6

Med QR-kod skyltar kan ni ordna spännande digitala skattjakter eller roliga frågesporter. Skyltarna är vädertåliga och kan även användas utomhus!


Exempel på en runda i en skola

Med interaktiva kartor

image7

Med appens Interaktiv karta är det lätt att hitta nästa fråga. Varje ikon på kartan kan också länkas till en fråga eller webbsida. Länkade kartor är tillgängliga när organisationen har en "egen" app.

Utomhus pedagogik?

Besök oss gärna på "Ute är Inne 2019" konferens i Jönköping.

image8

.

Meraförlagets nutidsfrågor!

Kunskapsrundans abbonenter får tillgång till deras Nutidsfrågor prenumeration utan extra kostnad!

image9

Skapa en Quiz?

Text-, bilder-, videor

Det kan vara roligt med lite variation. Med vårt Online-verktyg kan ni lägga aktiviteter med hjälp av t.ex. text-, bilder- och ljud/videor.

image10

Rätt/Fel

Deltagaren ser det rätta svaret

Omedelbar feedback. Jo, deltagarna kan visa varandra det rätta svaret. Men meningen är att de skall arbeta med materialet på ett annorlunda sätt, inte nödvändigtvis testas.


Efter varje fråga/aktivitet ser deltagaren om hen hade rätt eller fel.

image11

Svarsåterkoppling

Svarsåterkoppling

Här kan du bekräfta och förankra frågans eller utbildningens budskap genom att att lägga in extra information om ämnet i form av  text-, bilder- och ljud/videor.  


(används också när man skapar företagsaktiviteter eller  "ledtrådsjakt" aktiviteter på idrotten och fritid - se nedan)

image12

Slutresultat

Deltagaren ser slutresultatet

Det är inte ovanligt för läraren eller kursledaren att de börja diskutera frågorna som de missade eller tyckte var intressanta.

image13

Topplista

image14

Deltagaren (och ledare) får en resultatlista

Det är kul att se sitt resultat - här kan man använda ett alias/smeknamn och vara anonym om man vill. 


Läraren/Kursledaren ser också Topplistan i skolans konto, eller så kan eleverna skriva in lärarens mejladress och på så vis få varje elevs resultat.


Topplistan kan raderas, inför nästa lektion eller grupp eller när som helst.

Aktiviteter som engagerar

Quiz

Ämnen som skog, fisk

Frågesport är alltid skoj


Perfekt bensträckare, eller avslutning på en kurs.

Frågor som testar deltagarens kunskaper och/eller låt deltagarna bedöma kursen.


Ni kan enkelt själva designa frågorna, eller så kan vi skapa dom åt er.

Allt vi behöver är det material ni vill Quizzen ska handla om.

Ledtrådsjakt

image15

Bra till idrott och fritidshem


Ledtrådsjakter är ofta "platsförankrade". Här ber man t.ex deltagaren hitta eller identifiera något som finns i närheten.


Inomhus: "På bibliotekets barnavdelning finns en stor tavla. Vad föreställer tavlan?"


Utomhus: "Vad ser du bakom stenen?"

1. En bäck

X. En mindre sten

2. En stor grop 


image16

Skapa quiz? Super lätt!

Online quiz design verktyg

Varje quiz/aktivitet har 12 frågor.


Som lärare/kursledare kommer du gilla "Svarsåterkoppling" i varje fråga. Här kan du lägga  in text, bild eller video med ytterligare information om en fråga ELLER något helt annat...som en länk till en video som visar en fysisk övning....


Quizzen är mycket flexibelt! Det är bara kreativitet som behövs.


Vill ni kross-pollinera i skolan? Få igång Media lektion ihop med NO laborationer. Filma ett experiment. Gör en quiz....

Möjljigheterna är oändliga.

Find out more