Skapa roliga Digitala aktiviteter med quizzen

Lätt att arbeta med och roligt!

  • Skapa egna Quiz
  • Göra roliga ledtrådsjakter 
  • Ge information, guida
  • Instruera deltagarna till olika fysiska aktiviteter och rörelsemoment


Vill du prova på? Kontakta oss!

Hur fungerar det praktiskt?

image14

Deltagarna laddar ner Quizzens app gratis. Man startar Quizzen genom att skanna QR-koden. Denna kan visas med projektorn i klassrummet eller på skyltar...
image15

...eller så kan man ordna med en interaktiv karta där deltagaren klickar på ikoner i appen. Deltagaren kan starta på vilken fråga som helst och följa kartan till nästa fråga.

välj mellan flera olika aktiviteter

Deltagaren registrerar sig genom skriva sitt namn eller "smeknamn". Sedan väljer deltagaren vilken quiz/aktivitet hen vill ta del av.

En organisation kan ha ett eller flera Quizzen konton. Varje konto kan innehålla flera aktiviteter/quiz som en eller flera administratörer (lärare, fritidsansvariga, konferens föreläsare) har skapat själva eller som har köpts in. Deltagaren kan välja mellan de aktiviteter som administratören väljer att visa.

Man kan t.ex. erbjuda flera quiz som t.ex. är åldersanpassade eller på olika språk.


image16

Inomhus eller utomhus

Med QR-kod skyltar

image17

Med QR-kod skyltar kan ni ordna spännande digitala skattjakter eller roliga frågesporter. Skyltarna är vädertåliga och kan även användas utomhus!


Exempel på en runda i en skola

Med interaktiva kartor

image18

Med appens Interaktiv karta är det lätt att hitta nästa fråga. Varje ikon på kartan kan också länkas till en fråga eller webbsida. 

Utomhus pedagogik

Besök oss gärna på "Ute är Inne 2019" konferens i Jönköping.

image19

.

Mera förlagets nutidsfrågor

Mera Förlagets kunder får Veckans Nutidsfrågor direkt i Quizzens app varje vecka utan extra kostnad.

image20

Otroligt enkelt att skapa quiz

Online quiz design verktyg

image21

Varje quiz/aktivitet har 12 QR koder.

Här kan det vara roligt med variation på frågor eller aktiviteter. Med vårt Online-verktyg kan ni skapa aktiviteter med hjälp av t.ex. text-, bilder- och ljud/videor.


Quizzen är mycket flexibelt! Det är bara kreativitet som behövs.


Vill ni kross-pollinera i skolan? Få igång en Media lektion i kombination med NO laborationer. Filma ett experiment. Gör en quiz... 

Möjligheterna är många!

Rätt/Fel

Deltagaren ser det rätta svaret

Omedelbar feedback. Jo, deltagarna kan visa varandra det rätta svaret. Men meningen är att de skall arbeta med materialet på ett annorlunda sätt, inte nödvändigtvis testas.


Efter varje fråga/aktivitet ser deltagaren om hen hade rätt eller fel.

image22

Svarsåterkoppling

Svarsåterkoppling

 Som  Läraren/handledaren kommer ni gilla "Svarsåterkoppling" efter varje fråga. Här kan ni också lägga in text, bild eller video med ytterligare information om en fråga ELLER något helt annat...som t.ex en länk till en video som visar en fysisk övning som eleverna ska utföra. 


Här kan ni bekräfta och förankra frågans eller utbildningens budskap genom att att lägga in extra information om ämnet i form av  text-, bilder- och ljud/videor.  


(används också när man skapar företagsaktiviteter eller  "ledtrådsjakt" aktiviteter på idrotten och fritid - se nedan)

image23

Slutresultat

Deltagaren ser sitt slutresultat

Deltagaren får sitt resultat direkt i appen och om man vill, skickat till sin epost.  

image24

Topplista

image25

Handledare får topplistan

Läraren/handledaren kan välja om topplistan ska visas för alla eller endast till handledaren.  


Läraren/handledaren ser Topplistan  i onlineverktyget.


Topplistan kan raderas, inför nästa lektion eller grupp eller när som helst.

Aktiviteter som engagerar

Quiz

Ämnen som skog, fisk

Frågesport är alltid skoj


Perfekt bensträckare, eller avslutning på en kurs.

Frågor som testar deltagarens kunskaper och/eller låt deltagarna bedöma kursen.


Ni kan enkelt själva designa frågorna, eller så kan vi skapa dom åt er.

Allt vi behöver är det material ni vill Quizzen ska handla om.

Ledtrådsjakt

image26

Bra till idrott och fritidshem


Ledtrådsjakter är ofta "platsförankrade". Här ber man t.ex deltagaren hitta eller identifiera något som finns i närheten.


Inomhus: "På bibliotekets barnavdelning finns en stor tavla. Vad föreställer tavlan?"


Utomhus: "Vad ser du bakom stenen?"

1. En bäck

X. En mindre sten

2. En stor grop